วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เข้าร่วมพิธีทำบุญ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป การจัดบอร์ดให้ความรู้ การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต,การแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสัปดาห์ห้องสมุด พร้อมทั้งกิจกรรมจิตอาสา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงที่ 9 ณ หอประชุมโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น