ยินดีต้อนรับ นางสาวชฎาพิมพ์ พึ่งเจริญ

ข่าว ประชาสัมพันธ์
นางสาวชฎาพิมพ์ พึ่งเจริญ คุณครูหยก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ครอบครัวถ.ร. คุณครูชฎาพิมพ์หรือคุณครูหยก
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเนื่องจากเคยประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส ทำให้คุณครูมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีประสบการณ์ ที่จะมาสอนักเรียน
มาถ่ายทอดความรู้พร้อมยังมาสร้างแรงบันดาลสร้างความฝันให้กับ นักเรียน ห้องเรียนอาชีพแอร์โฮสเตสของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุงต่อไป

ใส่ความเห็น