นายบุญเลิศ ปั้นนาค คุณพ่อ ของคุณครูกานต์รวี ปั้นนาค มอบอุปกรณ์กีฬา

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ทางโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุงขอขอบคุณ นายบุญเลิศ ปั้นนาค คุณพ่อ ของคุณครูกานต์รวี ปั้นนาค ที่มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง เพื่อสนับสนุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้กับนักเรียน รวมถึงปลูกฝังให้เด็กรักการเล่นกีฬา เพื่อจุดประกายความฝันและสร้างเยาวชนคนกีฬาให้มีคุณภาพให้แก่สังคมในอนาคตต่อไป

ใส่ความเห็น