นพ.เทียนชัย สุวรรณภูมิ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก ที่มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง

ข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุงขอขอบคุณ นพ.เทียนชัย สุวรรณภูมิ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก ที่มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้กับนักเรียน รวมถึงปลูกฝังให้เด็กรักการเล่นกีฬา เพื่อจุดประกายความฝันและสร้างเยาวชนคนกีฬาให้มีคุณภาพให้แก่สังคมในอนาคตต่อไป

ใส่ความเห็น