คุณครูพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมเดินทางไปส่ง คุณครูพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 พร้อมทั้งนำบุคลากร เข้าศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้รับการต้อนรับ จากผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม และ คณะครูเป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น