คุณครูกวาง นางสาวกานต์รวี ปั้นนาค ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางไปส่ง คุณครูกวาง นางสาวกานต์รวี ปั้นนาค ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จังหวัดชัยนาท พร้อม เข้าศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้รับการต้อนรับ จากผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม และ คณะครูอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ทางโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงขอให้คุณครูกวางมีความสุขกับที่ทำงานใหม่ และช่วยกันพัฒาการศึกษาต่อไป…

ใส่ความเห็น