คาราวานเยี่ยมบ้าน สืบสานประเพณีท้องถิ่น

ข่าว ประชาสัมพันธ์
คณะครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม “ประเพณีปีใหม่ม้ง” ประจำปี 2563
ณ สนามกลางบ้านห้าบ้านหก ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

ใส่ความเห็น