ครูนิติพร พรมกรณ์ ย้ายกลับภูมิลำเนา โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ครูนิติพร พรมกรณ์ หรือคุณครูน้อยหน่า ได้ทุ่มเท เสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจ ทำหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อย่างเต็มกำลัง เต็มความสามารถ รับหน้าที่ดูแลนักเรียนพักนอนหอพักหญิง ได้ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีเสมือนนักเรียนเป็นบุตรหลาน วันนี้ คุณครูน้อยหน่า ได้มีโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา ได้กลับไปอยู่กับครอบครัว กลับไปสอนหนังสือ ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง เป็นโรงเรียนที่คุณครูน้อยหน่า ได้ศึกษาเล่าเรียนมา และมีโอกาสมาพัฒนาบ้านเกิดตนเอง ทางโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง นำโดย ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมเดินทางมาส่งด้วยความยินดียิ่ง ขอให้ครูน้อยหน่า มีความสุข ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และขอให้ช่วยกันพัฒนา การศึกษาต่อไปนะคะ

 

ใส่ความเห็น