การเตรียมความพร้อมของนักเรียนห้องเรียนกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมของนักเรียนห้องเรียนกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ตอบโจทย์โมเดลการพัฒนา ถนอมราษฎร์ 361 องศา ICT กีฬา อาชีพ ของ ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เพื่อสานฝันนักกีฬาเข้าสู่สโมสรต่างๆ ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านศักยภาพกีฬา พร้อมทั้งการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด พัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ในอนาคต

ใส่ความเห็น