การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2563

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2563 นำโดยดร.มนตรี​ ใยระย้า​ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง​ เพื่อประชุม ชี้แจง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น