ลอยกระทง

ข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ร่วมกับชุมชนดอยคีรีและชุมชนหัวเดียด ร่วมเดินงานประเพณี “ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ที่มีรูปแบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกสืบทอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตาก

ใส่ความเห็น