นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน

ดร.สิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีRead More…

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิริสัมพันธ์ มหัปประภาภิวัฒน์

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิริสัมพันธ์ มหัปประภาภิRead More…

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตากสินมหาราช ได้เดินทางมาชี้แจงแนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด 19

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบRead More…

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดตาก แสดงความยินดีกับท่านนายกณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

Read More…

ส่งครูปกรณ์ เกตนานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

Read More…