“เกษียณเกษมเปรมปรีดิ์ ร้อยรักสามัคคี มัธยมศึกษาจังหวัดตาก”

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 กันยายน 2563 ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมงานมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และนักการภารโรง ประจำปี 2563 “เกษียณเกษมเปรมปรีดิ์ ร้อยรักสามัคคี มัธยมศึกษาจังหวัดตาก” เพื่อแสดงความยินดีและ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เกษียณอายุราชการที่ทรงคุณค่า อีกทั้งยังแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความทุ่มเท วิริยะ และอุตสาหะ

 

ใส่ความเห็น