อีกหนึ่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง กับว่าที่รองผู้อำนวยการคนใหม่

ข่าว ประชาสัมพันธ์

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง กับว่าที่รองผู้อำนวยการคนใหม่ คุณครูพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ และคุณครูปกรณ์ เกตนานนท์ ที่ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2563 รุ่นที่1/2563 สมกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเอง จนนำมาสู่ความสำเร็จในวันนี้ เกิดเป็นผลที่ภาคภูมิให้กับตนเองและองค์กร

 

   

ใส่ความเห็น