“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 กันยายน 2563 ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” จากวิทยากรจิตอาสา 904 พื้นที่จังหวัดตาก ณ หอประชุมโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

ใส่ความเห็น