วันพระราชทานธงชาติไทย

ข่าว ประชาสัมพันธ์

28 กันยายน “วันพระราชทานธงชาติไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธง และมีการชักธงและประดับธงชาติไทยบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

 

ใส่ความเห็น