“ปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์”

ข่าว ประชาสัมพันธ์

นางสาวพอตา เชียงทอง และนายธีรวัต เอี่ยมมา ครูแกนนำ สพม.38 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ “ปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการณ์ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 – 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ใส่ความเห็น