จากรั้วโรงเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ข่าว ประชาสัมพันธ์

จากรั้วโรงเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จนักเรียนห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และนักเรียนห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล ที่ได้เดินตามความฝันของตัวเองศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตรงกับความสามารถและที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา รุ่นพี่ นายไซลีวงค์ แซ่ม้า นายกันต์ ศิระพรธนารัชต์ นักเรียนห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนายทวีศักดิ์แซ่ว่าง นักเรียนห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัลได้ศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ วันนี้พี่ๆมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนน้องๆ มาสร้างกิจกรรมดีๆ สร้างสานสัมพันธ์พี่น้อง เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับน้องๆที่จะไปศึกษาต่อ

ใส่ความเห็น