การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของครูธีรวัต เอี่ยมมา

ข่าว ประชาสัมพันธ์
จากนักวิชาการศึกษา อบต. สู่ครูผู้ช่วย สพม.38 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง นายธีรวัต เอี่ยมมา เดิมบรรจุเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยครูธีรวัต อยากใช้ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในตัวครูธีรวัต จึงขออนุญาติกับผู้บังคับบัญชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขณะนั้นเพื่อสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ปี 2561 ที่จังหวัดตาก
และต่อมาได้โอนย้านตามผลการสอบมาบรรจุที่ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงจังหวัดตาก สังกัด สพม.38 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ครูธีรวัต ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยช่วงเวลาที่โอนย้ายมาเป็นครูผู้ช่วยนั้นเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงทำให้ครูธีรวัต ดึงศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับนักเรียน และช่วยเหลือแนะนำคุณครูท่านอื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นอกจากงานสอนแล้ว ยังได้รับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ซึ่งครูธีรวัต ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถ
ด้วยครูธีรวัตมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ช่วยงานสพม.38 เพื่อไปช่วยราชการอยู่บ่อยครั้ง ได้ไปเป็นคณะทำงานของ สพฐ. ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ “ปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์” และในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านเป็นการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของครูธีรวัต เอี่ยมมา ได้รับคำชื่นชมและคำแนะนำต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนต่อไป
 

ใส่ความเห็น