ข่าว ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูปกรณ์ เกตนานนท์ ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 38 จังหวัดตาก
 

ใส่ความเห็น