ข่าว ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า ครูอาวุโส คณะครู และบุคลากรโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง “ดำเนินการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และจ้างบุคลากรทางการศึกษาด้วยอานิสงค์ครั้งนี้ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือและคุณความดีที่ท่านได้มีจิตศรัทธา จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมด้วยครอบครัว ญาติมิตร จงพบแต่ความสุขความเจริญ
 
 

ใส่ความเห็น