ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2562 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน จอมพล ถนอม กิตติขจร ณ บริเวณอนุสรณ์สถาน จอมพล ถนอม กิตติขจร สวนสาธารณะริมแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เนื่องด้วยวันที่ 11 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของ จอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งเป็นผู้สร้างคุณปการและสาธารณประโยชน์ต่างๆไว้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดตาก เป็นที่ป ระจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้

ใส่ความเห็น