(โรงเรียนปลอดขยะ) (Zero waste school)

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โรงเรียนปลอดขยะ) (Zero waste school) ประจำปี 2563 โดยมีนายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

ใส่ความเห็น