การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมนำเสนอการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แก่คณะนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

 

ใส่ความเห็น