“OBECQA” บรรยายโดย ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่สตูดิโอ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จ.ตาก ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พร้อมคณะลงพื้นที่ถ่ายทำ การบริหารจัดการคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์ “OBECQA” บรรยายโดย ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E – LEARNING) https://elearning.spm38.go.th/ ให้โรงเรียนในสังกัด รวมถึงผู้ที่สนใจเข้ามาอบรมออนไลน์

 

 

ใส่ความเห็น