??แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนทราบ??#การเรียนสอนออนไลน์ ในวันที่18 พ.ค.2563

ข่าว ประชาสัมพันธ์

??แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนทราบ??#การเรียนสอนออนไลน์ ในวันที่18 พ.ค.2563 นี้ เป็นการทดลองสอน ไม่นับเวลาเรียน นักเรียนทีไม่พร้อมเรียนก็ไม่เป็นไร รอเปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค.2563 ทุกโรงเรียนเปิดเรียน ครูเริ่มจัดการเรียนการสอนใหม่ และเวลาเรียนเกือบเต็ม 100% ส่วนที่ขาดต้องชดเชยให้เต็มตามหลักสูตร ผู้ปกครองที่มีปัญหาเรื่องการเรียนของบุตรหลาน อย่าได้วิตกกังวล รอเรียนตามเวลาเรียนปกติได้ ตามความพร้อมของแต่ละครอบครัวและตามที่นักเรียนได้กรอกข้อมูลแจ้งครูประจำชั้นทางโรงเรียนจะพยายามทุกวิถีทางให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างครบถ้วนและสามารถเลื่อนชั้นได้ตามปกติโดยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายฝากแจ้งผู้ปกครองและนักเรียนไม่ต้องกังวลมีปัญหาอะไรก็ฝากแจ้งผ่านครูประจำชั้นมาได้ทางโรงเรียนจะแก้ปัญหาให้
และตอนนี้ทางโรงเรียนกำลังดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเพื่อวางมาตรการการจัดการสอนเรียนการสอนยุคโควิด(COVID-19) ระบาด เพื่อส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่ทำเรื่องขออนุญาติ ศบค.จังหวัดพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัส สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีความพร้อมทางโรงเรียนได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ของโรงเรียนเราขึ้นมาเองเพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้กับครูประจำวิชา นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความพร้อมและบริบทของตนเองให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นและเชื่อใจว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและสามารถเรียนรู้จนจบแต่ละระดับชั้นได้

?นักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนบทเรียนออนไลน์ สามารถเรียนตามนโยบายของรัฐตาม 6 ช่องทางการรับชม การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการตามลิงค์นี้
https://www.facebook.com/263066573798250/posts/2745162465588636/?app=fbl

 

ใส่ความเห็น