📢📢ประชาสัมพันธ์ #แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน📣📣

ข่าว ประชาสัมพันธ์

📢📢ประชาสัมพันธ์ #แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน📣📣
ทางโรงเรียนจะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยจะมีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid -19)
📣นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ที่เป็นนักเรียนพักนอน และนักเรียนห้องเรียนกีฬาทั้งระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้เตรียมเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวมาให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเข้าพักนอนและการฝึกซ้อม
📣นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6) มาร่วมประชุมผู้ปกครอง พบครูที่ปรึกษา เพื่อรับใบงานกลับไปทำที่บ้าน พร้อมเรียนออนไลน์ในระบบ e-learning ของโรงเรียน
📣นักเรียนทุกระดับชั้นรับหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน และรับค่าเครื่องแบบนักเรียน
📣ผู้ปกครองนักเรียนพักนอนต้องมาประชุมทุกท่านเพื่อเซ็นใบมอบตัวให้นักเรียนเข้าพักนอน
👉👉หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม
☎️ โทร :055-511762
📱 โทร:086-0595143

ใส่ความเห็น