ร่วมจัดนิทรรศการรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มอบหมายให้ทีมงานห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล และห้องเรียนกีฬา ร่วมจัดนิทรรศการรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ของนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
? ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก : ประชาสัมพันธ์ สพม.38

ใส่ความเห็น