ประชุมพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยประชุมพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

ใส่ความเห็น