ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด (COVID -19)

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด (COVID -19) พร้อมทั้งแจกหนังสือแบบเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตนขณะมาเรียน ในโรงเรียน ในวิถีแบบ NEW NORMOL ตามข้อปฎิบัติของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรอง มีการเว้นระยะห่าง มีจุดบริการอ่างล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มาสังเกตและติดตามแนวทางปฎิบัติของสถานศึกษา ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จ.ตาก

ภาพ :นายธีรวัต เอี่ยมมา
ข่าว :นางสาวพอตา เชียงทอง ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

ใส่ความเห็น