ต้อนรับ ดร.สุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563 ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ที่มาตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคไวรัสโควิด (COVID -19) พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ณ ห้องภาษาเมียนมา โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

 

ใส่ความเห็น