ต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องเรียนภาษาเมียนมา โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

 

ใส่ความเห็น