ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด (Covid -19)

ข่าว ประชาสัมพันธ์

1 มิถุนายน 2563 ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด (Covid -19) ซึ่งนำโดยนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ร่วมกับนายสนั่น วงษ์ดี ประธานสหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม และนางสาวรัชดาภรณ์ พันธ์เรือง ศึกษานิเทศก์จากสพม.38 เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด (Covid -19) และเร่งรัดการดำเนินงาน เรื่องงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อรับฟังสภาพปัญหา อุปสรรคและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมเสนอการเตรียมความพร้อม มาตรการ การใช้รูปแบบการเรียนการสอนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องเรียนภาษาเมียนมา โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ภาพ : นายชาญชัย แสงสุริยะ /นายธีรวัต เอี่ยมมา
ข่าว : นางสาวพอตา เชียงทอง ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำ

ใส่ความเห็น