ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาทิต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาทิต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีเครื่องดนตรีที่พร้อมต่อการเรียนรู้ การแสดง การแข่งขัน มีเครื่องดนตรีที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนได้
ทางโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จึงขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาทิตในครั้งนี้

 

 

ใส่ความเห็น