การประเมินผลการปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 กับระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนของนางสาวรัชนก สุดดี ครูสอนภาษาเมียนมา

ข่าว ประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 กับระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนของนางสาวรัชนก สุดดี ครูสอนภาษาเมียนมา โครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นม.1-6 และดูแลงานวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง คุณครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำงานด้วยความขยันขันแข็ง และปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว วิชาภาษาเมียนมาเป็นภาษาต่างประเทศที่สองที่ค่อนข้างยาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาเมียนมาอย่างสูงสุด จึงได้นำเทคนิคการสอนที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ทำให้ผู้เรียนอยากเข้าร่วมกิจกรรมภายในชั้นเรียนและเข้าใจในวิชาภาษาเมียนมายิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับเพื่อนครูได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ #ขอเป็นกำลังใจในการตามฝันของตัวเอง เพื่อก้าวไปสู่ตำเเหน่งครูต่อไปนะคะ

    

 

ใส่ความเห็น