รับสมัครนักเรียน ออนไลน์

ข่าว ประชาสัมพันธ์

?ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563?
➡️รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
➡️รับสมัครวันที่ 3 -12 พฤษภาคม 2563
➡️รายงานตัว/มอบตัว วันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือติดตามประกาศโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
?️ขั้นตอนและวิธีการสมัคร?️
1.วิธีการสมัครออนไลน์ นักเรียนสามารถกรอกใบสมัคร และแนบเอกสารได้ที่ลิงค์ http://119.59.103.114/school/input_stu.php?id=40
2.สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ประสบปัญหาในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถติดต่อ/สมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพร้านกาแฟ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง โทร 055-511762 หรือติดต่อธุรการ โทร 086-0595143
?เอกสาร/หลักฐานการสมัคร?
-รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-ใบรับรองผลการเรียน
-เอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
-สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร/บิดา/มารดา
-สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร/บิดา/มารดา
-สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน (กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)

วีดีโอแนะนำการสมัคร กรณีใช้คอมพิวเตอร์ในการสมัคร

https://www.youtube.com/watch?v=cATyMAqPCNo&feature=youtu.be

วีดีโอแนะนำการสมัคร กรณีใช้สมาร์ทโฟนในการสมัคร

https://www.youtube.com/watch?v=TAT1jhvetEM&feature=youtu.be

ใส่ความเห็น