?? #ด่วน…แจ้งนักเรียนผู้ปกครองทุกท่าน ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID) #เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนและลูกหลานของท่าน ตามลิงค์นี้

ข่าว ประชาสัมพันธ์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHFU4t10UrC3zbUYb1dtHGID1mIi1TSfLEhBX2TgM_ovxqQ/viewform

ใส่ความเห็น