แจ้งเลื่อน กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ข่าว ประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (Covid -19) ที่อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ตามที่โรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุงกำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและงานประเพณีรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ ในวันที่ 12 เมษายน 2563 นั้น ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนกำหนดวันและเวลาดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อตระหนักถึงสถานการณ์และการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง ศิษย์เก่าหรือผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้หากท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมทำบุญได้ โปรดส่งปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง
ธนาคารกรุงไทย สาขาตากหมายเลขบัญชี
6 0 3 -0- 6 2 4 7 6 – 8 หรือโทร 055-511762

 

ใส่ความเห็น