รับมอบต้นผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน ข่าว ประชาสัมพันธ์

28 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง รับมอบต้นผ้าป่าเพื่อการศึกษา
พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม การจ้างบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนทางด้านต่างๆ
จากคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันงาน
ในวันอาทิตย์ ที่ 12 เม.ย.2563 เวลา 9.00 น.หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาแล้ว
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงทุกท่าน
ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวครู อาจารย์เพื่อเป็น ศิริมงคลแก่ชีวิต ตามวันเละเวลาดังกล่าว

ใส่ความเห็น