ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ประกาศ เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าเรียนต่อ ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับ ประจำปี ๒๕๖๒

ใส่ความเห็น