ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง แบบกรมอาชีวศึกษาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง ข่าว ประชาสัมพันธ์

การก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง แบบกรมอาชีวศึกษาจำนวน 1 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด ชิงชันย์ คอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๓๔,๖๐๐.๐๐ บาท

ใส่ความเห็น