ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง แบบกรมอาชีวศึกษาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

การก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง แบบกรมอาชีวศึกษาจำนวน 1 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด ชิงชันย์ คอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๓๔,๖๐๐.๐๐ บาท

ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พร้อมทั้งการจัดทำ OD ครูผู้ช่วย

ดร.มนตรี​ ใยระย้า​ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงนำคณะครูเข้าศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)​ ระบบการดูแลนักเรียนพักนอน​ การจัดการร้านกาแฟ​ ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม​ พร้อมทั้ง อ่านต่อ …