ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ตอนรับคณะศึกษาหมู่บ้านนวัตวิถี บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

12​ ธ.ค.2561​ ดร.มนตรี​ ใยระย้า​ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมรา​ษฎร์บำรุงพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับและนำเสนอการพััฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้เพื่อมีงานทำ​ ภายใต้โมเดลถนอมราษฎร์​ 361​ องศา​ ICT​ กีฬา​ อ อ่านต่อ …