นักกีฬา ห้องเรียนกีฬา รับมอบชุดฝึกซ้อม จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มอบชุดกีฬา ชุดฝึกซ้อม ชุดเดินทาง ให้กับนักเรียน ตามโครงการ “ห้องเรียนกีฬา”เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและเดินทางไปแข่งขัน ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเร อ่านต่อ …