ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ๔ห้องแบบกรมอาชีวศึกษา

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ๔ห้องแบบกรมอาชีวศึกษา
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(**รายละเอียดอ่านได้จากรูปภาพเลยค่ะ)

ใส่ความเห็น