การสร้าง”ตลาดมินิมูเซอ” เพื่อเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ทางด้านอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ข่าว ประชาสัมพันธ์

การสร้าง”ตลาดมินิมูเซอ” เพื่อเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ทางด้านอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
ภายใต้โมเดลการพัฒนาถนอมราษฎร์ 361 องศา ICT กีฬา อาชีพ 
ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่คอยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆตลอดมา

ใส่ความเห็น