ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาเมียนมา

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน ข่าว ประชาสัมพันธ์

 

คณะครูและนักเรียนร่วมแรงร่วมใจในการตกแต่งห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาเมียนมา  ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการฝึกพูดและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของพม่าได้เข้ามาเรียนในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ที่อาจจะเป็นที่เเรกของพวกเราชาวจังหวัดตากเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ยุคไทยเเลนด์ 4.0

ใส่ความเห็น