อบรบความปลอดภัยการขับขี่บนท้องถนน โดย

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

สำนักงานขนส่งจังหวัดตากมาให้ความรู้เรื่องของกฎจราจรและความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนโดยมีนักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ​1-6​
เข้ารับฟัง​ ณ​ หอประชุมโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น