อีกหนึ่งอาชีพในรั้วถนอมราษฎร์บำรุง #ช่างตัดผม

อีกหนึ่งอาชีพที่เกิดขึ้นในรั้วถ.ร.ของเราภายใต้โมเRead More…