14 มิ.ย.2561​พิธี​ไหว้ครู​ ประจำปีการศึกษา​ 2561

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อคุณครูผู้มีพระคุณ
พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความความประพฤติเรียบร้อย

  

    

   

ใส่ความเห็น